Про зарахування дітей до Тернівського ліцею 2024-2025
Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повнoï загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року,
наказу Міністерства освіти i науки України від 28 березня 2022 № 274
«Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», на підставі
заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до
якої додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини a6o документа, що
посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється
оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної
облікової документації № 086-1/o «Медична довідка», затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012
року №110, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 25 липня 2023 року № 1351), наказом № 17 – у від 31.05.2024 року
«Про зарахування учнів до 1 класу на 2024 – 2025 н.р.» до 1 класу
Тернівського ліцею зараховано 15 здобувачів освіти.