2021 -2022 навчальний рік

 

Керівник МО :

 вчитель біології та хімії

Одородько Ю. С.

Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Формування та розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках природничо-математичного циклу в рамках реалізації Концепції НУШ »

Завдання роботи МО на  2021 -2022 навчальний рік

Головні завдання методичного об’єднання вчителів  природничо – математичного циклу  у 2021-2022 навчальному році:

 • Забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів ліцею, підвищення їхнього соціального статусу.
 • Впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання та виховання.
 • Виховання стійкого інтересу до навчання, стимулювання інтелектуальних та естетичних потреб школярів на опанування природничо- математичних наук.
 • Ознайомлення, вивчення, аналіз нормативних, інструкційних, методичних матеріалів.
 • Вироблення рекомендацій щодо навчально-виховного процесу.
 • Продовження роботи зі створення навчально-методичної бази.
 • Виховання екологічної поведінки учнів, розуміння відповідальності за власні дії.
 • Впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду і стимулювання професійного зростання та підвищення педагогічної майстерності вчителів ліцею.
 • Підготовка учнів одинадцятих класів до зовнішнього тестування навчальних досягнень випускників.
 • Забезпечення об’єктивності оцінювання знань учнів протягом навчального року.
 • Участь у регіональній та обласній  виставці «Нова українська школа  Черкащини -2022».
 • Підготовка робіт для захисту в МАН  на регіональному та обласному етапах.
 • Участь у Всеукраїнських конкурсах з природничо – математичних дисциплін.

ПЛАН

роботи методичного обєднання вчителів природничо – математичного циклу  на 2021 – 2022 навчальний рік 

Тематика засідань методичного обєднання

Термін проведення Відповідальний
Серпень
1 Опрацювання офіційних документів Міністерства освіти та науки України. Одородько Ю. С.
2 Вивчення пояснювальних записок до програм з біології, математики, географії, фізики, хімії Холоденко С. В.

Зеленська Л. Б.

Ліщенко Т.А.

3 Методичні рекомендації щодо вивчення біології, математики, географії, фізики, хімії  на 2021 – 2022 н.р. Одородько Ю. С.
4 Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання природничо – математичного циклу  на 2021 -2022 навчальний рік Одородько Ю. С.
5 Структура та змістове наповнення занять у класах. Холоденко С. В.
6 Огляд новинок літератури Приймак А.А.
Січень
1 Про досягнення  і недоліки в роботі вчителів природничо – математичного циклу   за перший семестр 2021 -2022 навчального року Одородько Ю.С.
2 Креативна педагогіка в процесі викладання  природничих дисциплін Шумейко Л. А.
3 Методика організації проведення домашнього хімічного  та фізичного експерименту. Одородько Ю.С.

Зеленська Л. Б.

4 Інтерактивні технології на уроках математики та географії (з досвіду роботи). Ліщенко Т.А.

Холоденко С. В.

5 Підготовка до проведення  декади предметів природничо – математичного циклу. Одородько Ю.С.

Приймак А.А.

6 Огляд новинок літератури  та фахових видань Ліщенко Т.А.
Березень
1 Обмін досвідом роботи щодо підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання (приклади тестових завдань для підготовки до ЗНО) Шумейко Л. А.

Холоденко С. В.

Одородько Ю. С.

2 Інформаційні технології як засіб  формування ключових компетентностей учнів на уроках природничих дисциплін Зеленська Л.Б.

Тараненко І.М.

3 Звіт вчителів, що атестуються Одородько Ю. С.

Приймак А.А.

4 Огляд новинок літератури  та фахових видань Шумейко Л. А.

Ліщенко Т. А.