ТЕРНІВСЬКАСІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

04.07.2022 року                                                                                 № 136/1

Про закріплення території обслуговування за закладами освіти Тернівської сільської ради 

 

 

 

           Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами), наказу  Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016  «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»,  керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та з метою забезпечення здобуття громадянами України дошкільної та загальної середньої освіти:

  1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Тернівської сільської ради згідно з додатком.
  2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради:

1)організувати ведення обліку дітей шкільного віку відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684;

2)забезпечити системний контроль за дотриманням закладами дошкільної та загальної середньої освіти Тернівської сільської ради Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради.

Сільський голова                                                   Юрій КРИВДА

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження сільського голови

                                                                                   04.07.2022 № 136/1

Території обслуговування,

які закріплені за закладами загальної середньої освіти

Тернівської сільської  ради

 

Малосмілянська початкова школа – с-ще Холоднянське, с. Миколаївка, с. Мала Смілянка;

Тернівський ліцей  – с. Тернівка;

Попівська початкова школа – с. Попівка, хутір Червоне;

Сердюківська початкова школа – с. Сердюківка;

Пастирський ЗЗСО І-ІІ ст. – с. Пастирське, с. Богунове.