СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Управління освітнім закладом здійснюють на основі положень Конституції України, Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Управлінська діяльність, як і навчальна, виховна, будь-яка інша діяльність, ґрунтується на дотриманні ряду принципів,  якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

 1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.
 2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
 • засновник – Тернівська сільська рада.
 • Уповноважений орган управління – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради;
 • керівник закладу освіти – Шулежко Анатолій Васильович;
 • колегіальний орган управління ліцею – педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування (рада ліцею);
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління – це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні ліцею – це стійкі взаємозв’язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу. До них належать: залежність ефективності внутріліцейного управління від урахування в діяльності ліцею особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління освітнім закладом загальнодержавним механізмам; залежність ефективності внутріліцейного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети ліцею; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутріліцейного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

 • принцип прогностичності внутріліцейного управління;
 • єдності державних і внутріліцейного механізмів управління;
 • демократизації і гуманізації управління;
 • раціонального поєднання централізації і децентралізації;
 • єдності єдиноначальства і колегіальності;
 • гласності, відкритості управління;
 • об’єктивності та інформаційної достатності;
 • плановості, перспективності;
 • компетентності;
 • оптимізації;
 • системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 • органи колегіального управління ліцею (конференція, рада ліцею, педагогічна рада, нарада при директору);
 • адміністрація ліцею (директор, його заступники);
 • органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет).

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ:

Управління сучасним ліцеєм є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв’язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов’язків в адміністрації закладу, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет ліцею (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет ліцею (класу), повноваження яких визначає статут закладу. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.