Правила прийому до ліцею
Прийом учнів до ліцею здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.
Вступ до 1 класу проводиться без конкурсу. У першу чергу мають право бути зарахованими до закладу діти, які
 проживають на території обслуговування закладу;
 старші брати чи сестри яких навчаються у закладі;
 батьки працюють у закладі.
Вступ до 2-11 класів здійснюється за результатами співбесіди з учнями та батьками.
Для вступу до ліцею необхідно надати:
1. Заяву на ім’я директора.
2. Медичну довідку – форма №086-1/0 (Медична карта учня)
3. Копію свідоцтва про народження
4. Особову справу (окрім дітей першого класу)
5. Документи про відповідний рівень освіти – для тих, хто вступає до ліцею.