І.Загальні положення

1.1.Дане  Положення  регулює питання  організації та  діяльності  козацького класу  Тернівського ліцею Тернівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

Козацький клас (далі Клас) є системною формою навчально-виховної позакласної роботи з національно-патріотичного та морально-етичного виховання учнів.

1.2. Діяльність Класу здійснюється відповідно до  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580., Указів Президента України № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» та № 14/95 (14/95) від 4 січня 1995 року  «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва».

 1. Метою створення Класу є виховання патріотизму на засадах національної гідності та самосвідомості в учнів загальноосвітнього навчального закладу.
 2. Основними завданнями Класу поряд із забезпеченням якісної освіти є:
 • відродження та наступність духовних, історичних та військово- патріотичних традицій козацтва;
 • опанування козацької культурної спадщини, вивчення козацьких звичаїв і ритуалів, традицій, свят;
 • моральне виховання учнів на основі культурологічного аспекту  регіонального  компонента козацтва;
 • виховання у дітей та юнацтва історичної свідомості, активної громадської позиції, національної гідності і самосвідомості, любові до своєї Батьківщини — України, готовності захищати свій рідний край;
 • оволодіння військово-спортивним мистецтвом козаків;
 • підготовка майбутніх захисників Вітчизни;
 • набуття молоддю соціального досвіду, співпраця з громадськими організаціями та ровесниками з інших шкіл;
 • вивчення та запровадження кращого досвіду щодо самовиховання як однієї з форм учнівського самоврядування;
 • пошук нових форм спортивно-оздоровчої роботи, організація змістовного дозвілля дітей;
 • популяризація здорового способу життя, активного відпочинку на природі, розвиток навичок туризму та таборування.

Організація діяльності козацького класу

Організація діяльності козацького класу

2.1. Відкриття  Класу  відбувається у встановленому  порядку з ініціативи учасників  освітнього процесу (дітей, батьків  та учителів) та відповідно до наказу директора  школи.

2.2.Керівництво організацією роботи Класу здійснює заступник  директора  з виховної роботи школи. Безпосереднім організатором діяльності Класу за згодою є  класний керівник (виховник). Роль виховника не вести, а допомагати. Не повчати, а давати добрий приклад. Бути старшим другом.

2.3. Співорганізаторами створення і роботи Класу може бути Черкаське крайове товариство українського козацтва (за згодою).

ІІІ. Членство в козацькому класі

3.1. Учнем Класу може стати хлопець чи дівчина віком від 6 до 18 років, які люблять Україну, хочуть добре знати її історію та літературу, давнє минуле та поділяють ідеали козацтва. Прийом до класу відбувається за заявою батьків та заявою учня згідно встановленого порядку.

3.2. Розподіл  на   осередки відбувається відповідно до віку:

козачата –  учні 1-4  класів, віком 6—10 років;

джури – учні  5- 9 класів, віком 10—15 років;

молоді козаки – учні 10,11, віком 16—-18 років. (Козак з 18 років)

3.3.Основною одиницею Класу є рій, що складається не менше з 8 осіб. Це добровільне об’єднання, на чолі якого стоїть ройовий.

3.4. Учні класу зі свого складу обирають ройового простим голосуванням. Ройовий виконує свої обов’язки до переобирання.

3.5. Якщо в класі більше трьох роїв – організовується чота.

3.6. На козацькому Колі обирається козацька Старшина на чолі з отаманом Класу (чотовим). До козацької старшини входять: осавул, хорунжий, бунчужний, обозний, писар, суддя.

ІY. Символіка та атрибутика Класу

4.1.Кожний рій (чота) має свою відзначку (емблему). В її основу використовуються три кольори – чорний, червоний і білий – традиційні для української вишивки.

4.2. Назва рою і загальна назва Класу (чоти) має ім’я визначного козацького, військового, державного діяча всеукраїнського масштабу чи свого краю.

4.3. Ройове (чотове) клич-гасло. Має відображати лицарсько-воїнську, козацьку традицію, світогляд, ідеали.

4.4. Ройове (чотове) знамено – це полотняний  сатиновий квадрат розмірами 75х75 см. Він складається з двох чи трьох барв. На правій стороні у центрі нашивається відзначка. На тій же стороні розміщується симетричний напис рою чи чоти (Класу). Ліва сторона без нашивок. Прапорець носиться прикріпленим до держака довжиною 180 см. Та діаметром 3 см.

4.5. Однострій (типова форма) – має бути простий у виготовленні з елементами козацької тематики та традиції. Основний елемент – вишиванка. Для участі у спортивних та польових змаганнях використовується спеціальний одяг.

Форма одягу або особливі відзнаки повинні носитися в суворій відповідності з вимогами і правилами носіння козацької форми одягу.
4.6. Юні козаки Класу мають такі особливі відзнаки: шеврони, погони, кокарди. А також особисті відзначки: за посадовими обов’язками, за віком, за виконання заповідей та добрими справами.

V. Права та обов’язки учнів козацького  класу

5.1.Учень  Класу має право:

 • звертатися з пропозиціями, питаннями до вчителів та інших педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з усіх питань життя колективу;
 • обирати і бути обраним до козацької старшини всіх рівнів;
 • вносити свої пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Класу;
 • звертатися до Ради козаків із проханням у захисті своїх прав та за іншою допомогою;
 • користуватися встановленими для громадян України правами і свободами, визначеними умовами навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, з урахуванням чинного законодавства про освіту.

Використання учнями своїх прав не повинно завдавати шкоди правам і законним інтересам працівників та інших учнів освітньої установи.

5.2.Учень  козацького класу зобов’язаний :

 • визнавати «Кодекс козацько – лицарської честі» і дотримуватися його;
 • невтомно працювати над вдосконаленням себе як людини і козака;
 • свято дотримуватися присяги козака;
 • поважати старших за званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни, дотримуватися правил ввічливості;
 • носити форму встановленого зразку, предмети одягу повинні бути ретельно підігнаними і утримуватися в бездоганному стані.

VІ. Організація та розвиток системи самоврядування в козацькому класі

6.1. Під самоврядуванням розуміється можливість самими учнями:

 • планувати, організовувати свою діяльність і підводити підсумки;
 • проводити цікаві для самих учнів заходи;
 • пробувати себе в різних соціальних ролях;
 • відчувати почуття відповідальності за доручену справу і за свої вчинки;

6.2. Діяльність Класу організовується відповідно до запропонованої структури самоврядування в козацьких класах та Внутрішнього Статуту козацьких класів.
6.3. Отаман і його помічники, в межах наданих їм повноважень, відповідно до структури самоврядування в Класі є старшими. Отаман і його помічники в межах наданих повноважень мають право робити зауваження іншим учням Класу, а також вимагати від них дотримання дисципліни, громадського порядку і форми одягу, правил поведінки і привітання. Вимоги отамана відповідно до цього Порядку є обов’язковими.

6.4.Члени Класу звертаються один до одного «Друже/подруго» із добавленням імені. Урочисте вітання – «Слава Україні!», відповідь – «Героям слава!»

6.5. Заняття та уроки проводяться  відповідно до Розпорядку дня козацького класу. До розпорядку обов’язково входять: ранкова руханка, інтеграція елементів козацької педагогіки у навчальні предмети, заняття за розділами козацького вишколу (етапи гри «Сокіл»(«Джура»), козацькі ігри та забави під час перерв, навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних козацьких і сучасних видів фізичної культури і спорту, шефство над малими козачатами, молитви(за згодою батьків), чергування в класі та школі. У вихідні дні і в дні канікул проводяться походи, марш-кидки, тактичні ігри на місцевості, трудові та екологічні десанти, волонтерська робота.

VІІ. Підсумки роботи Класу та заохочення

7.1. У кінці кожного навчального року підбиваються підсумки роботи Класу, а саме: масовість і регулярність у заходах, змаганнях, конкурсах, операціях, якості навчання за програмами початкової військової підготовки та фізичного виховання, участі в походах, участі в пошуковій роботі та туристичних походах а також шефської роботи з козачатами, якості бойових листків, фотогазет.

7.2. Кращі учасники Класу нагороджуються козацькими грамотами і призами, їх портрети вивішуються в шкільному куточку «Кращі серед кращих». Такі учні автоматично  входять до складу збірної команди школи для участі в І етапі всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)

КОДЕКС ЛИЦАРСЬКОЇ ЧЕСТІ УЧНЯ КОЗАЦЬКОГО КЛАСУ

І. Загальні положення

 1. Кодекс лицарської честі – це сукупність найвищих моральних принципів, якими учень керується в особистій і громадській поведінці.

Кодекс розроблений з урахуванням норм і вимог Конституції України, чинного законодавства України в сфері освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про козацький клас.

 1. Мета Кодексу полягає в тому, щоб через широку гармонізацію форм, методів і принципів навчально-виховної роботи домогтися сформувати козацько-лицарський тип сучасної молодої людини. Козацько-лицарський тип людини – це шевченківський тип людини, який міцно укорінився в духовності і бутті українців. Домінантна ідея такої людини «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!»
 2. Є три ключові риси козацько-лицарського типу людини: мудрість, шляхетність, відвага, які можна деталізувати таким чином:

– завжди готовий і безкорисний;

– дисциплінований;

– чесний:

– активний;

– мужній;

– витривалий;

– зрівноважений;

– точний;

– здоровий;

– обережний;

 1. Норми та вимоги Кодексу втілюються в життя впродовж усього періоду членства в Козацькому класі під час навчально-виховного процесу та повсякденного життя.
 2. Відповідальність за виховання учнів козацького класу покладається на педагогічних працівників, батьків, керівників гуртків, членів громадських організацій.

ІІ. Козацькі заповіді 

 1. Люби свою Батьківщину, материнську мову, неньку Україну.
 2. Шануй віру і звичаї свого народу.
 3. Май національну і людську гідність, будь готовий захищати слабших, турбуйся про молодших.
 4. Виховуй шляхетне ставлення до дівчинки, жінки, матері, бабусі, оберігай їх людську честь і гідність.
 5. Слухай накази отамана, поважай старших та поради наставників.
 6. Будь вірним українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності.
 7. Відстоюй повну свободу і незалежність особистості, народу, держави.
 8. Зміцнюй свій характер і волю, будь терплячим і дисциплінованим.
 9. Будь хоробрим і відважним, мужнім і невтомним.
 10. Понад усе цінуй козацьку честь.
 11. Будь лицарем по відношенню до супротивника, зневажай жорстоких і лихих.
 12. Будь ревним охоронником рідної природи.
 13. Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам’ятки історії і культури свого народу.
 14. Землі своєї не віддавай, а чужої не бери.
 15. Пам’ятай свій рід до сьомого коліна, героїв свого народу і героїчні події.
 16. Вирішуй всі питання козацьким Колом, Вічем, Радою.
 17. Із кращих щороку вибирай кращих до Старшини і свідомо їм підкоряйся.
 18. Даному слову будь вірним.
 19. Відроджуй побратимство. Пам’ятай – образа або зрада товариша – найтяжчий гріх.
 20. Не піддавайся спокусам.

   ІІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Кодекс набирає чинності з моменту прийняття учнями козацького класу козацької присяги.
 2. Дія Кодексу поширюється на всі відносини у сфері діяльності козацького класу, які виникли після набрання ним чинності.
 3. Питання про відповідальність за порушення норм цього Кодексу розглядає козацьке Коло на чолі з суддею.

ВИМОГИ ДО  КОЗАЧАТ І ДЖУР КОЗАЦЬКИХ

Вимоги до козачат, джур козацьких і молодих козаків – це той обсяг знань, умінь і навичок, яким вони повинні оволодіти протягом часу перебування в даній якості.

Вимоги до козачат:  

Козачата – це будь-які хлопчик чи дівчинка, які досягли 8–річного віку, люблять родину, шанують старших і хочуть багато дізнатися про історію рідного краю, неньки України, бажають рости дужими, сміливими, вправними, мріють про щасливу долю свого народу, прагнуть зробити вільною та квітучою рідну Україну,  а для цього:

 • повинні добре навчатися;
 • знати символіку своєї держави – прапор та герб України, шанувати їх;
 • знати гімн України та розуміти, чому називають себе українцями;
 • знати, хто такі українські козаки, де жили, чим займалися, що таке дитячо-юнацьке козацьке товариство, членом якого вони є;
 • знати, що таке козацький добрий вчинок;
 • знати кодекси лицарської честі та лицарської звитяги;
 • знати побут козаків, в чому саме можуть і повинні наслідувати козаків діти;
 • знати кілька козацьких пісень, елементи гопака;
 • знати, які сторінки з життя козаків пов’язані з місцевістю, де проживають діти;
 • знати імена найвидатніших козаків і що з ними пов’язано в житті міста і регіону;
 • знати гасло козаків, звичай, обіцянку, пісню, привітання, хоругву, знак;
 • старатися бути корисним для козацького товариства, допомагати батькам, старшим, кволим і знедоленим;
 • дбати про загартування, чистоту і здоров’я свого тіла, виховувати здоровий дух;
 • знати дату свого народження, своїх батьків, близьких родичів, свій родовід;
 • вміти розповідати про Україну, про важливі історичні події на Україні та її славні імена;

Вимоги до джур козацьких:

Джури – друга, наступна ланка дитячої козацької організації, а тому й вимоги до них більш глибокі, а завдання – серйозніші:

 • відмінно й добре навчатися, поглиблювати і розширювати обсяг знань, здобутих на першій віковій ступені учасників козацької гри “ДЖУРА”;
 • знати і вміти детально розповідати про український прапор та герб, знати і вміти виконувати (співати) гімн України, гордитися тим, що ти українець і вміти довести, що козак – це гордість нації, свято берегти звання українського козака;
 • якомога більше здобувати знань з історії Запорозьких козаків, вміти зосередитися і розібратися, якими найкращими рисами козаків повинен оволодіти джура козацький, вміти самостійно підготуватися до походу, організувати до нього товаришів;
 • оволодіти спортивною майстерністю козаків, виховувати в собі волю, загартовувати організм, готувати себе до серйозних випробовувань.
 • Бережи традиції Українського козацтва, охороняй пам’ятки історії і культури свого народу.

ЗАЯВА

Я, __________________________________

(прізвище)

__________________________________________

(ім’я)

__________________________________________

(по батькові)

прошу зарахувати мене до козацького класу Тернівського ліцею Тернівської сільської ради  Черкаського району  Черкаської області

Тернівської сотні імені Івана Сірка Українського козацтва.

Обіцяю бути трудолюбивим, добрим, чесним і справедливим, любити свою Батьківщину, завжди слідувати лицарським козацьким законам та законам України, а також дотримуватися вимог Положення про козацький клас та вікових козацьких традицій.

Про себе можу повідомити наступні дані:

 1. Дата народження ___________________________________________
 2. Домашня адреса ____________________________________________
 3. Телефон ___________________________________________________
 4. Батько:____________________________________________________

Мати:_____________________________________________________

 1. Клас в якому навчаюся_______________________________________
 2. Чому я вступаю до козацького класу ____________________________________________________________
 3. Дозвіл батьків (заповнюється батьками) ________________________

_____________________________________________________________

Дата ___________________            Підпис  батьків _________________

Анкета для учня козацького класу

Шановний Друже!

Український козак – душа правдива, справедлива і незрадлива! Український козак – це лицар України, морально чиста, високо духовна і матеріально  незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, це патріот України, Матері-Землі, рідного краю, який постійно духовно  і фізично готує себе до захисту життя, честі та гідності свого роду, Батьківщини!

 1. А чи знаєш ти, що в твоєму роду були і є справжні воїни, лицарі, козаки?

(намалюй, будь ласка, свій родовід)

 1. Тобі подобається український національний одяг?

____________________________________________________________

 1. Ти хотів би похизуватися в наряді українського козака перед своїми друзями?

____________________________________________________________

 1. Чи любиш ти співати?

____________________________________________________________

 1. Яка українська народна пісня тобі подобається?

____________________________________________________________

 1. Яка книга чи кінофільм про козаків тобі до вподоби?

____________________________________________________________

 1. Який вірш із «Кобзаря» Т.Шевченка тобі подобається?

____________________________________________________________

 1. В яких козацьких місцях ти побував?

____________________________________________________________

 1. Де б ти мрієш ще побувати?

____________________________________________________________

 1. Чи знайомий ти з елементами бойових мистецтв?

____________________________________________________________

 1. Чи хотів би ти опанувати мистецтвом Бойового гопака?

____________________________________________________________

 1. Чи любиш ти птахів і тварин? Як опікуєшся ними?

____________________________________________________________

 1. Чи хотів би ти опанувати мистецтво верхової їзди на конях?

____________________________________________________________

 1. Як би ти хотів проводити канікули?

____________________________________________________________

 1. Ким би ти хотів стати як виростеш?

____________________________________________________________

 1. Яке твоє улюблене заняття у вільний час?

____________________________________________________________

 1. В чому проявляється твоя особистість, хист, талант?

____________________________________________________________

Дата заповнення анкети «____»_______________ 20__ р.

 

ПРИСЯГА УЧНЯ КОЗАЦЬКОГО КЛАСУ

Я,_____________________________________________________

Вступаючи до Козацького класу Тернівського ліцею Тернівської сільської ради Черкаського району Черкаської області урочисто присягаю:

Бути чесним, дисциплінованим, відданим справі відродження славних традицій українського лицарства, людської та національної гідності, козацького духу. Шанувати історію та Святині України, брати активну участь в усіх козацьких та шкільних заходах, визнавати та сумлінно виконувати вимоги Положення та Кодексу лицарської честі. Боротися за Віру Православну, за незалежну, Соборну Україну та її народ.

Нехай поможе мені у цій справі Господь Бог і покровителька козацтва Пречиста Покрова!

Слава Україні! Слава козацтву!

Дата.__________________________              Підпис_____________________