ПІБ учителя Методична проблема
1 Шулежко А.В. Підвищення рівня рухової активності школярів в умовах НУШ
2 Гончаренко О.В. Інноваційні аспекти особистісно – зорієнтованого розвивального навчання на уроках зарубіжної літератури
3 Шумейко Л.А. Розвиток творчої компетентності учнів на уроках математики та інформатики
4 Коломієць І.І. Формування комунікативної  компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках  іноземної мови
5 Билина Р.М. Формування мовної компетентності учнів під час вивчення української мови
6 Черненька О.М. Підвищення грамотності учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій на уроках української  мови
7 Сидоренко І.Ф. Впровадження інтерактивних форм і методів на уроках трудового навчання
8 Задорожна Л.А. Застосування ігрових технологій в умовах НУШ
9 Ярова. О.І. Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на уроках української мови шляхом використання інноваційних технологій
10 Корінна Ю.В. Оптимальне поєднання навчальної та ігрової діяльності на уроках математики в початкових класах
11 Новохатько Т.Д. Інтегровані уроки інформатики як  засіб підвищення знань учнів
12 Волошин Р.А. Зміцнення здоров’я, формування компетентної особистості в умовах сучасного суспільства засобами фізичної культури
13 Кирилюк Н.О. Використання інтерактивних технологій на уроках історії
14 Півненко Ю.О. Використання інтерактивних технологій на уроках історії
15 Одородько Ю.С. Використання інтерактивних технологій  на уроках біології та хімії
16 Слабій Н. І. Розвиток творчих здібностей учнів засобами музичного мистецтва
17 Шинкаренко С. Л. Розвиток логічного, креативного мислення та творчих здібностей учнів через використання інтерактивних технологій та ігрових завдань на уроках інформатики
18 Холоденко С.В. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних та інформаційно – комунікаційних технологій навчання
19 Ліщенко Т.А. Формування компетентностей учнів на уроках географії  шляхом застосування технологій продуктивного навчання
20 Тараненко І.М. Використання інформаційних технологій на уроках математики та фізики
21 Карпенко Н.А. Використання сучасних комп’ютерних технологій навчання на уроках як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів
22 Зеленська Л.Б. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей в процесі використання інтерактивних методів та ігрових технологій
23 Приймак А.А. Використання ігрових технологій на уроках природничо – математичного циклу
24 Волошина Т.В. Формування духовної, творчої, соціально – активної всебічно розвиненої особистості з комплексом життєвих позицій і цінностей
25 Вовк О.А. Урізноманітнення форм і методів виховної роботи з учнями у групі продовженого дня
26 Лабунець Н.П. Застосування інтерактивних технологій на уроках англійської мови
27 Синиця О.В. Розвиток комунікативно – мовленнєвої діяльності учнів на уроках літературного читання
28 Кочерженко О.А. Впровадження проектних технологій під час організації виховного процесу